Hvordan lyder CI

Noget af det jeg synes er rigtig svært at forholde mig til i forhold til Cochlear Implant (CI) er hvordan lyden er sammenlignet med det jeg kan høre nu. Først og fremmest har jeg været hørehæmmet hele mit liv, så jeg ved jo reelt set ikke, hvordan den “rigtige” lyd lyder. Jeg kan jo slet ikke forestille mig hvordan alt lyder hvis man har det fulde lydbillede.

Jeg har, som nævnt i et tidligere indlæg, et stort skelnetab, som er et tab i evnen til at skelne mellem lyde. Det betyder, at det kan være meget svært at høre forskel på konsonanter – blev der f.eks. sagt “jagt”, “lagt”, “pagt” eller “skakt”. Det er formentlig her jeg vil kunne hente fordel ved at få CI, da CI skulle gøre det nemmere at skelne mellem lyde og iøvrigt gøre, at jeg vil kunne høre flere lyde end det jeg kan i dag.

Med CI erstatter man den naturlige måde at høre lyd på med et elektronisk apparat, der kommunikerer direkte med hørenerven. Helt konkret indlægger man en ledning i øresneglen, som sender elektriske impulser direkte ind i nerven fra et antal elektroder. Man kan meget groft sagt sige, at hver elektrode svarer til en bestemt tone. Længden på denne ledning er ikke specielt lang, og derfor er det begrænset hvor mange elektroder, der kan være på selve elektroden. Derfor er det nødvendigt at gøre således, at hver enkelt elektrode står for at udsende en bestemt række af frekvenser i lydspektret. Man deler således lydbilledet op i bidder, hvor tonerne i en bid skal afspilles via en given elektrode også kaldet “kanal”. I de materialer jeg har læst, viser det sig, at de fleste CI løsninger i dag har et sted mellem 16 og 24 elektroder.

Det er pænt svært at forestille sig at høre lyd igennem så få inddelinger af lyden!

Men selv om der er så få lydkanaler, skulle det være muligt at høre forskel på langt flere toner. Afhængigt af hvilken CI løsning folk har, samt deres træning kan der i de bedste tilfælde skelnes mellem helt op til over 400 forskellige toner (kilde).

Men hvordan lyder det så sammenlignet med den lyd jeg har i dag?

Det er naturligvis et spørgsmål, der slet ikke kan svares på uden at prøve det. Men CI kan man jo ikke bare prøve, og så gå tilbage til den lyd man havde før. Derfor er det naturligvis også en beslutning, som er meget svær at tage.

Jeg har fundet en række hjemmesider og Youtube videoer, som indeholder simuleringer af, hvordan CI lyder. Disse simuleringer skal naturligvis tages med et hvis gran salt, for det er ganske enkelt ikke muligt at sammenligne en computer simulering, der høres igennem computerhøjtalere, med hvad CI-brugere rent faktisk hører. Jeg har set CI-brugere kommentere lydklippene, som siger, at de tydeligt kan høre, at de lydklip er af ringere lydmæssig værdi end det de selv hører.

Hvis du vil høre nogle af eksemplerne, så husk lige på, at det kræver meget træning at høre med CI – så derfor kan det være en udfordring at forstå det der bliver sagt i lydklippene.

Simuleringer af lyden gennem Cochlear Implant (CI):

http://www.kfs.oeaw.ac.at/content/blogcategory/122/513/lang,8859-1/
http://www.hei.org/research/shannon/simulations/
http://mustelid.physiol.ox.ac.uk/drupal/?q=prosthetics/noise_vocoded_speech
http://ent.uci.edu/cochlear%20implant.htm
http://www.healthaffairs.uci.edu/hesp/simulations/simulationsmain.htm

Find flere på google:
https://www.google.dk/search?q=cochlea+implant+simulation

Når jeg selv hører lydklippene, er det naturligvis også meget svært at vurdere dem, for jeg hører dem jo igennem mit høreapparat og med den hørenedsættelse og det skelnetab, som jeg nu engang har. Derfor vil den simulerede lyd ikke kunne sammenlignes med det, en CI-bruger vil kunne høre, og uden tvivl blive dårligere end det jeg faktisk hører med mine nuværende apparater.

Men det, der slår mig mest, med de simuleringer jeg har hørt, er, at lyden er meget højfrekvent. Den indeholder således meget lidt bastoner. Derudover synes jeg også, at musikeksemplerne gør mig skeptisk, fordi jeg synes, der mangler ekstremt mange detaljer og nuancer i lyden.

Nu ved jeg godt, at CI primært er lavet således, at der optimeres på de lydfrekvenser, der bruges til taleforståelsen. Musik er i forhold til CI en sekundær ting, som man dog er begyndt at lægge vægt på. Når man læser om folks oplevelser af CI sammen med musik, har jeg også fået et indtryk af, at folk godt kan nyde musik. Men det ændrer i mine øjne ikke så meget ved, at der vil være gået noget tabt i forhold til den mere analoge lyd, man får med et høreapparat eller normal hørelse.

Men kunne jeg så ikke forestille mig at få CI?

Jo det kunne jeg sagtens.

Som tidligere sagt er mit største problem i dag, at jeg har et stort skelnetab, som gør det meget svært at følge med i mange samtalesituationer, med mindre jeg er 100% koncentreret – er der støj kan det blive en umulighed. Derfor er jeg naturligvis meget interesseret i at finde løsninger til denne problematik, som kan have enormt store konsekvenser i forhold til det sociale liv og arbejde. CI er specielt optimeret med hensyn til at forbedre taleforståelsen. I nogle af de materialer jeg har læst står der, at folk med CI efter en ordentlig træning kan opleve en skelneevne der ligger på 80% eller højere. Det er på papiret meget bedre, end det jeg kan høre i dag – jeg har et skelneTAB på 80%. Derfor er jeg meget interesseret i at undersøge, om CI kunne være en løsning for mig.

At der vil kunne gå noget tabt i forhold til min glæde for musik og alle lydnuancerne, er således ikke så væsentlig sammenlignet med de fordele, der vil kunne være i forhold til at kunne høre, hvad folk siger.

Jeg ser frem til at høre mere om “eksperternes” holdning til, om jeg vil kunne opnå en fordel ved at få CI. Om cirka 1½ uge skal jeg forbi en ørelæge med det formål at få en henvisning til en audiologisk afdeling, hvor de vil kunne hjælpe med at afklare dette spørgsmål. Det kan være, det lige pludselig går meget stærkt?

Comments

comments